0512 - 571 030
 0512 - 571 030

KNMT-Klachtformulier

Met dit KNMT-Klachtformulier kunt u een klacht indienen als u gebruik wilt maken van de KNMT-Klachtenregeling.

Wanneer er meerdere tandartsen bij uw klacht betrokken zijn, dan verzoeken wij u per tandarts een klacht in te dienen waarmee u duidelijk aangeeft wie u wat verwijt.

Klachtbrief
De klachtbrief moet altijd als bijlage meegestuurd worden en gericht zijn aan de KNMT. Wanneer de klachtbrief ontbreekt dan kan uw klacht niet in behandeling genomen worden.

Voor het opstellen van de klachtbrief kunt u gebruik maken van onderstaand stappenplan:
  • Vermeld de naam en voorletters van de tandarts over wie u klaagt, alleen het vermelden van de praktijknaam is niet voldoende
  • Formuleer uw klacht feitelijk en duidelijk
  • Vermeld wat u de tandarts verwijt
  • Vermeld wat u wilt bereiken met het indienen van een klacht Voorzie uw brief van:
  • Datum
  • Naam, adres en woonplaats gegevens
  • Ondertekening

De bijlagen mogen samen niet groter zijn dan 20Mb.
De KNMT communiceert bij voorkeur digitaal (via e-mail).

Vacatures

Klik op de afbeeldingen voor de PDF bestanden

Nieuws

SPOEDAFSPRAKEN

Graag informeren we u over de manier waarop we u helpen bij spoedeisende klachten, pijn of ongemakken.
Zoals altijd is ons doel u dezelfde dag te helpen bij spoed of klachten.

LEES VERDER
Patientenstop

Het grote aantal patiënten binnen onze praktijk leidt op dit moment helaas tot een erg lange wachttijd. Om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen nemen wij vanaf 1 juli 2021 helaas geen nieuwe patiënten aan.
De patiëntenstop geldt  NIET voor verwijzingen betreffende orthodontie en tandprothetiek.