0512 - 571 030
 0512 - 571 030

Betalen

De rekening
De rekening voor de door ons verleende zorg versturen wij niet zelf. Dit wordt verzorgd door Infomedics, zij versturen en innen voor veel organisaties binnen de gezondheidszorg de rekeningen.
Op de factuur staan de behandelingen omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. De tarieven voor tandheelkundige behandelingen worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Bekijk [hier] een voorbeeld van een tandartsrekening.

Verhindering
Bent u verhinderd voor uw afspraak? Dan horen wij dit graag tenminste 24 uur van tevoren zodat we in de voor u gereserveerde tijd iemand anders kunnen helpen. Annuleert u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar
Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Een uitzondering hierop zijn de rekeningen van CZ, Ohra, Just en NN. Bent u aanvullend verzekerd dan moet u de rekening zelf bij de verzekeraar indienen voor vergoeding. 

Uw digitale rekening
Vanaf 1 januari 2021 ontvangt u uw rekening digitaal. Makkelijk voor u, beter voor het milieu en minder kans op zoekraken bij de postverwerking. Vanuit de mail kan de rekening met een druk op de knop betaald worden via iDEAL. Vanuit de e-mail kunt u de rekening ook downloaden. Belangrijk dus om uw actuele e-mailadres aan ons door te geven. Daarnaast hebben we uw mobiele nummer nodig. U ontvangt van Infomedics een sms-code om uw rekening te kunnen openen. Zo zorgt Infomedics ervoor dat uw gegevens goed beschermd blijven. Wilt u uw rekening liever per post blijven ontvangen? Geef dit dan aan ons door tijdens uw volgende bezoek. Heeft u nog vragen over uw digitale nota? Dan kunt u hiervoor terecht op de website van Infomedics, 'een vraag over mijn digitale rekening'.

Regel het online!
Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:
  • Status van uw betaling controleren Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
  • Betalingsregeling treffen Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
  • Veelgestelde vragen bekijken Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.
Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).
 Wat gebeurt er met uw gegevens?
Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.   

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?
Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Wordt de rekening niet voor de vervaldatum betaald dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.
  
Vragen over de factuur of verzekeringen
Voor vragen over uw factuur, tarieven of over (aanvullende) verzekeringen kunt u ook terecht op de website www.allesoverhetgebit.nl .

Kinderen tot 18 jaar
Tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar is in de basisverzekering opgenomen, de nota wordt dus in principe volledig vergoed en kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor een beugelbehandeling (orthodontie) is een aanvullende verzekering nodig. Let daarbij goed op de polisvoorwaarden en de maximaal verzekerde bedragen!
 
Volwassenen
Voor tandheelkundige zorg kunt u zich aanvullend verzekeren. Verzekeraars bieden natura- en restitutiepolissen aan. Bij een restitutiepolis ontvangt u zelf de rekening, die na betaling kan worden ingediend bij uw verzekeraar voor teruggaaf (restitutie).
 
Aanvullende tandartsverzekering
Wilt u meer kosten voor de tandarts vergoed krijgen? Dan kunt u een aanvullende verzekering afsluiten bij uw zorgverzekeraar. Welke behandelingen en hoeveel u vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar. Raadpleeg uw verzekeringspolis voor een compleet overzicht.
 

Vacatures

Klik op de afbeeldingen voor de PDF bestanden

Nieuws

SPOEDAFSPRAKEN

Graag informeren we u over de manier waarop we u helpen bij spoedeisende klachten, pijn of ongemakken.
Zoals altijd is ons doel u dezelfde dag te helpen bij spoed of klachten.

LEES VERDER
Patientenstop

Het grote aantal patiënten binnen onze praktijk leidt op dit moment helaas tot een erg lange wachttijd. Om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen nemen wij vanaf 1 juli 2021 helaas geen nieuwe patiënten aan.
De patiëntenstop geldt  NIET voor verwijzingen betreffende orthodontie en tandprothetiek.