0512 - 571 030
 0512 - 571 030

KNMT-Klachtformulier

Met dit KNMT-Klachtformulier kunt u een klacht indienen als u gebruik wilt maken van de KNMT-Klachtenregeling.

Wanneer er meerdere tandartsen bij uw klacht betrokken zijn, dan verzoeken wij u per tandarts een klacht in te dienen waarmee u duidelijk aangeeft wie u wat verwijt.

Klachtbrief
De klachtbrief moet altijd als bijlage meegestuurd worden en gericht zijn aan de KNMT. Wanneer de klachtbrief ontbreekt dan kan uw klacht niet in behandeling genomen worden.

Voor het opstellen van de klachtbrief kunt u gebruik maken van onderstaand stappenplan:
  • Vermeld de naam en voorletters van de tandarts over wie u klaagt, alleen het vermelden van de praktijknaam is niet voldoende
  • Formuleer uw klacht feitelijk en duidelijk
  • Vermeld wat u de tandarts verwijt
  • Vermeld wat u wilt bereiken met het indienen van een klacht Voorzie uw brief van:
  • Datum
  • Naam, adres en woonplaats gegevens
  • Ondertekening

De bijlagen mogen samen niet groter zijn dan 20Mb.
De KNMT communiceert bij voorkeur digitaal (via e-mail).

Nieuws

GEBOREN!

Op 5 februari 2020 is Gerwin Huisman vader geworden van een prachtige zoon: Stein!

Collega gezocht

Door de groei van onze praktijk en van de werkzaamheden op onze sterilisatie-afdeling zijn wij op zoek naar uitbreiding van het team. Ben je benieuwd naar deze vacature? Klik dan hier voor uitgebreide informatie.


Ga naar het berichtenarchief