0512 - 571 030
 0512 - 571 030

Betalen

De factuur
De rekening voor de door ons verleende zorg versturen wij niet zelf. Dit wordt verzorgd door Infomedics, zij versturen en innen voor veel organisaties binnen de gezondheidszorg de rekeningen.
Op de factuur staan de behandelingen omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. De tarieven voor tandheelkundige behandelingen worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Bekijk [hier] een voorbeeld van een tandartsrekening.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar
Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.
 
Regel het online!
Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:
  • Status van uw betaling controleren Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
  • Betalingsregeling treffen Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
  • Veelgestelde vragen bekijken Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.
Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).
 
Wat gebeurt er met uw gegevens?
Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.   
 
Betalingsvoorwaarden Infomedics
In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Uw rekening via de mail
In plaats van een papieren rekening kunt u uw rekening ook via een e-mail ontvangen. Vanuit de e-mail kan de rekening gedownload worden en direct betaald worden met iDeal. Aan de betaalvoorwaarden verandert uiteraard niets.
Kiest u ervoor om de rekening digitaal te ontvangen, geeft u dan bij de balie aan dat wij uw emailadres en mobiele telefoonnummer aan Infomedics mogen doorsturen. U kunt ons dit ook per mail laten weten via info@bouriciuslaan.nl.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?
Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.
  
Vragen over de factuur of verzekeringen
Voor vragen over uw factuur, tarieven of over (aanvullende) verzekeringen kunt u ook terecht op de website www.allesoverhetgebit.nl .

Kinderen tot 18 jaar
Tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar is in de basisverzekering opgenomen, de nota wordt dus in principe volledig vergoed en kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor een beugelbehandeling (orthodontie) is een aanvullende verzekering nodig. Let daarbij goed op de polisvoorwaarden en de maximaal verzekerde bedragen!
 
Volwassenen
Voor tandheelkundige zorg kunt u zich aanvullend verzekeren. Verzekeraars bieden natura- en restitutiepolissen aan. Bij een restitutiepolis ontvangt u zelf de rekening, die na betaling kan worden ingediend bij uw verzekeraar voor teruggaaf (restitutie).
 
Aanvullende tandartsverzekering
Wilt u meer kosten voor de tandarts vergoed krijgen? Dan kunt u een aanvullende verzekering afsluiten bij uw zorgverzekeraar. Welke behandelingen en hoeveel u vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar. Raadpleeg uw verzekeringspolis voor een compleet overzicht.

Nieuws

Collega gezocht

Wij zoeken versterken en hebben een vacature mondhygiënist en een tandtechnicus. Klik hier om de vacatures te bekijken.

Advies WHO niet van toepassing op Nederland

In de media verscheen op 12 augustus 2020 het bericht dat de World Health Organisation (WHO) zou adviseren niet-essentiële tandartsbezoeken uit te stellen. Deze internationale berichtgeving, die is overgenomen door een aantal Nederlandse media, stelt dat de WHO de kans op besmettingen in een tandartspraktijk te groot zou achten. De WHO doet de oproep echter aan landen die nog niet volgens een Corona-leidraad werken, zoals Nederland dit wel doet.
In Nederland heeft de Commissie Leidraad Corona samen met het RIVM een leidraad opgesteld om op een verantwoorde manier reguliere mondzorg aan te kunnen bieden. 
Daarnaast wordt onze mondzorg zorgvuldig gemonitord: het reproductiegetal is in Nederland niet gestegen in de weken nadat de mondzorg weer reguliere behandelingen is gaan uitvoeren. De berichten zoals deze in een aantal Nederlandse media zijn verschenen gaan hieraan voorbij.

(Bron: KNMT.nl)


Ga naar het berichtenarchief